kurumsal

Afet Eylem Planı

Kurumsal Stratejimiz

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olarak yangın, sel, deprem, KBRN gibi afetlere hazırlık ve bilinç aşamasından başlayarak afet sonrası arama kurtarma, lojistik hizmetlerinde etkin olmak için kurulan Merkezimiz, gönüllüler ve tüzel kişiliğe sahip paydaşlarla büyümeyi planlamış hedeflere ulaşabilir stratejileri üretmektedir.

Hali hazırda gerek Zeytinburnu Belediyesi ve bağlı hizmet binalarında tahliye planları, görev paylaşımı yapılmış, sürekli güncel tutulmaktadır.

Global bilgiye ulaşma imkanlarını sonuna kadar kullanarak bu imkanları yerelin hizmetine sunmak, yerinde çözümü planlayarak çözümü ekonomik ve etkin kullanacak fiziki ekipmanları ile insan gücünü bir araya getirmektir.

Fiziksel Stratejimiz

Zeytinburnu ölçeğinde İlçenin fiziki koşulları, coğrafi durumu ve nüfus yoğunluğunu dikkate alarak

Afet Öncesi;

  • Eğitim planlaması yapmak
  • Gönüllü katılımcılığı özendirmek
  • Sivil Toplum Kuruluşu, üniversiteler ve diğer tüzel kişilerle ekip, ekipman olanaklarını genişletmek
  • Tahliye planları ile müdahale planlarını oluşturmak
  • Tesis ve malzemeleri faal ve işlevsel tutmak

Afet Sonrası;

  • Arama kurtarma ekiplerini afet noktasına sevk etmek
  • Kolluk güçleri ve diğer kurumlar ile koordine halde olmak
  • Lojistik, barınma ve diğer hizmetlerde bulunabilir olmak
  • Tahliye planlarını uygulamak

Hedefleri doğrultusunda, Merkezimizde gönüllülere, ekiplerimize fiziki ve teorik eğitim olanakları sunuyor ve geliştiriyoruz. Arama kurtarma araçlarından bireysel ekipmanlara kadar bünyemizde olanakları bulundurarak yerinde hizmet mantığını fiziksel stratejimizin merkezine alıyoruz.

ZEYTİNBURNU İLÇESİ  TOPLANMA ALANLARI LİSTESİ