kurumsal

Hakkımızda

İstanbul'un İlk Afet Koordinasyon Merkezi

Afetlere karşı İlçe ölçeğinde hazırlık ve müdahale imkanını en verimli seviyeye çıkarmaktayız. Bu sebeple afetlerden en az etkilenecek şekilde, lojistik, ulaşım olanaklarına üst seviyede ulaşabilir olmak için, İstanbul’un ana ulaşım hatlarından D100(E-5) karayoluna komşu konumdayız.08 Haziran 2021 tarihinde İlçemizin nüfus ve sanayi merkezlerinin kesişim noktasında kurulan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ekiplerimiz ve Zeytinburnu Emniyetine entegre kullanılan Kent Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden tüm Zeytinburnu’nu kameralarla 24 saat takip ederek İlçe, İl ve Ulusal bazda gerekli kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halindedir. Afetlere karşı mevzuatlardan doğan yükümlülükleri, kurumsal yapımız ve gönüllülerimiz ile yerine getirmekteyiz.

Afet arama kurtarma ekiplerini kurum personeli gönüllülerden oluşturan merkezimiz, halihazırda yüksek Seviye arama kurtarma ekipleriyle üst düzey yetişmiş ekiplere sahiptir. Kendi bünyesinde bulunan arama kurtarma aracı ile oluşan afete, ilk elden ve ivedi müdahale edebilme olanağı ile imkanlarını her geçen gün daha da artırmaktadır.  Hizmet sunma konusunda etkin olmak anlayışıyla arama kurtarma ekipleriyle sürekli eğitim, stratejik geliştirmeleri yapmaktadır.

Katılımcılar ile tedbirleri ve farkındalığı arttırıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile oluşturduğumuz protokoller ile sadece İlçemizde değil Ülkemizin ihtiyaç duyulan her coğrafyasında görev alacak ekipleri sürekli hazır halde tutmak amacıyla halkımıza hizmet veriyoruz.

Olası afetlerde halkın hizmetine sunulacak malzemeleri, yerleştirildikleri uygun yerlerde bakımlı, hazır tutuyor afet toplanma alanları, afet barınma alanları konusunda gerekli kurumlarla resmi yazışmalar, imkanların genişletilmesi, halkın bilgilendirilmesi konularında görevlendirilen ekiplerimizle hizmet veriyoruz.

1 Adet
Tam Teşekküllü Arama Kurtarma Aracı
40 Kişi
Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi
32 Kişi
Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi
12 Kişi
Kentsel Arama Kurtarma Eğitmeni
15 Adet
Afet İstasyonu
Vizyonumuz

Afetlere karşı gerek önleyici tedbirler, gerekse afet sonrası yapılacak çalışmalarda sürekli hazır halde olmak maksadıyla ekiplerimizi en üst seviyede eğitim ve beceriye ulaştırmak bunun yanı sıra gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri oluşturup afete hazırlık ve  farkındalığı İlçemiz geneline yaymış olarak, nihayetinde ihtiyaç halinde her coğrafyada afetlere karşı sorumluluk alabilir olmaktır.

Misyonumuz

Olası yangın, sel deprem, KBRN gibi afetlerde arama kurtarma ve tahliye hizmetlerini sağlamak, ilgili kurumlarla koordine şekilde çalışmalar yürütmek, olası kriz durumlarını en kısa sürede tespit etmek, ölçeklendirmek ve gerekli makamlarla anlık olarak paylaşmak,  mevcut ekipleri eğitim ve tatbikatlarla sürekli hazır tutmak, ekipmanları yeterli seviyede bulundurmak.

MERKEZDEN KARELER