kurumsal

Başkanın Mesajı

Ömer Arısoy

Zeytinburnu Belediye Başkanı

Ömer Arısoy

Kıymetli hemşehrilerim,

Doğal afetlere hazırlık çalışmalarımız, “afetlere dirençli bir toplum oluşturmak” vizyonu çerçevesinde yürütülmektedir. Afete hazırlık kültürü, ancak ilçemizde yaşayan her bir kişinin bu konudaki farkındalığını arttırmak ve kişisel olarak alınabilecek temel önlemlerden haberdar olmakla mümkündür.

Deprem kuşağında yaşayan bir şehrin sakinleri ve görevlileri olarak afete hazırlık her an gündemimizde olmalıdır. Afet ve Acil Yönetim Merkezi tam da bu yüzden, yani meydana gelebilecek afetlere karşı hem bireysel hem toplumsal anlamda hazır olmak, sadece il değil ilçe düzeyinde de hazırlık sistemi oluşturulması maksadıyla kurulmuştur.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadelenin tek merkezden koordine edilmesi ve ilçe bazında afet yönetiminin bilinçli bir şekilde yürütülmesi için kurulan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, herhangi bir afet durumunda, elektrik, su ve iletişim hizmetlerini kesintisiz bir şekilde yürütebilecek bir yapı üzerine kurulmuştur. Ulaşım ve lojistik açıdan da elverişli olan merkezimiz, inanıyorum ki; tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlayacaktır.