İlkokullarda Afet Bilincinin Geliştirilmesi Projesi

“Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesi”, herhangi bir sarsıntı sırasında kayarak, düşerek ya da devrilerek ölüm, yaralanma ve ekonomik kayıplara neden olabilecek mobilyalar, beyaz eşyalar, pencereler, aydınlatma elemanları, ısıtma-soğutma araçları, raflarda bulunan veya duvara asılı olan tüm eşyalar, ofis makineleri vb. eşyaların uygun metot ve malzemeler kullanılarak binanın duvar ya da taşıyıcı elemanlarına (kolon,kiriş vb.) sabitlenmesi uygulamalarının okul, konut ve iş yeri gibi mevcut yaşam alanlarında hayata geçirildiği bir çalışmadır.

Bu kapsamda mülki idare ile işbirliği yapılarak bütün okulların bu çalışma kapsamında bitirilmesi planlanmaktadır.

zb-afet-merkezi-078