Zeytinburnu İlçesi Parklarının Toplanma Alanı Olarak Kullanımının Sınıflandırılması Projesi

Afet toplanma alanları, yerel yetkililerin afet’in gerçekleşmesini takip eden ilk 72 saatlik süreçte vatandaşlara afet hakkında bilgilerin verildiği, geçici barınma alanlarındaki hak sahipliğinin, yardım dağıtım çalışmalarında izlenecek yöntemin, hasar tespit çalışmaları hakkında edinilen bilgilerin ve karşılaşılan sorunlar hakkında nerelerden bilgi alınabileceğinin paylaşıldığı yerlerdir. Afet Toplanma Alanlarının fiziksel, jeolojik ve coğrafi olarak afet riski bulunmayan alanlardan seçilmesi, aydınlatma sistemi ( elektrik kesintileri için akü kaynaklı ), temel ilk yardım malzemeleri ile birlikte sedye, el feneri, megafon, telefon hattı, battaniye, su ve tuvalet gibi temel insani ihtiyaçları karşılayabilecek donanıma sahip olması veya bunlara yakın alanlarda bulunması gerekmektedir.

Buna proje kapsamında Zeytinburnu İlçesi sınırlarında bulunan 34 adet toplanma alanı, afetler sonrası toplanma alanı olarak kullanılmak amacı ile konum, alt yapı vb. özellikleri bakımından değerlendirilerek sınıflandırılmıştır.

ZEYTİNBURNU TOPLANMA ALANLARI
zb-afet-merkezi-078